SOMA MIND® – ”Ibland händer det mest när du gör minst…”

mind-logo
SOMA MIND® ger dig möjligheten att nå en ny nivå av funktionell stillhet.

Genom SOMA MIND® kan vi på ett koncentrerat sätt nå centrering genom andning och att tydligt befinna oss i kroppens bindvävssträckningar.mind03.png

Att utöva SOMA MIND® kommer samtidigt ge dig ett lugnt och fokuserat inre. Känslan är stilla, tillbakadragande och lugn. Du sitter och ligger på mattan i utvalda positioner, du
genomgår en BodyScan och passet avslutas med en mycket skön och prestiglös meditation.

Du får tid att känna och att fokusera bara på dig själv på ett helt nytt sätt. Som att landa en stund i frihet och varande.

Resultatet blir en omedelbar skön känsla i kroppen och inte minst mentalt och känslomässigt. Du får en upplevelse av återhämtning, både kroppsligt och mentalt.

Passar dig som vill ha en balans mellan aktivitet och vila, prestation och återhämtning, görande och varande!