Om oss

Vår verksamhet
Vår huvudsakliga verksamhet är gympa i alla former. Föreningen erbjuder t.ex barngympa, motionsgympa, spinning och många licensierade pass i LesMills programutbud.
En Gruppansvarig finns för varje grupp. För närvarande bedrivs ingen tävlingsverksamhet. All vår verksamhet är i huvudsak koncentrerad till Ljusdals tätort. Vår policy är att alla som leder ett pass ska vara basutbildade genom Svenska Gymnastikförbundet. Gymmix är nu även anslutna till Folkspel. Det innebär att du som prenumererar på Bingolotto kan stöjda oss. För att välja Gymmix, ring eller maila till Folkspel på tel 0771-44 04 40 eller mail: kundcenter@folkspel.se. Vill du prenumera på Bingolotto och stödja Gymmix, gå in på www.bingolotto.se.
Vi samarbetar även med SISU.

Våra stadgar hittar du här.

Medlemmar
Antalet medlemmar har ökat stadigt under åren. I dagsläget är alla våra medlemmar aktiva. Medlem blir du när medlemsavgiften erlagts, som är 50:-. Med ett giltigt träningskort får du som medlem delta obegränsat på samtliga pass.

Vår förening och vår idrott
LGF är ansluten till Svenska Gymnastikförbundet (SVGF) och Gymnastikförbundet Gävleborg (GFG) samt Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Vi har en styrelse som har det övergripande ansvaret. Styrelsen ansvarar bl a för utbildningar, ekonomi, hallbokningar, kontakter med media och att hemsidan är aktuell. Vi har sex sektioner med en gruppansvarig för varje sektion, som t ex barn, aerobic etc. Gruppansvariga ansvarar för information och planering av verksamheten i sin sektion. Information till medlemmarna sker genom programblad, vår hemsida, Facebook, föreningsinfo samt annonser.

Vad styr vår förening och verksamhet
All verksamhet inom föreningen bedrivs ideellt, vilket innebär att det inte syftar till ekonomisk vinning. Föreningens stadgar är antagna av Riksidrottsstyrelsen 991201 och är normalstadgar för idrottsförening. Föreningens stadgar är senast reviderade 2012. Årsmötet är det högsta beslutande organet. Medlemmarna kan påverka vid årsmötet samt vid personlig kontakt med styrelse eller instruktör. Vi har ca 8 styrelsemöten/år och en ledarträff inför varje termin.

Föreningens tillgångar/lokaler
Föreningen äger inga egna lokaler. Vi bedriver vår verksamhet i kommunens sportanläggningar. Våra tillgångar består bl a av musikanläggningar/musik, step-up brädor, hantlar, skivstänger och barnmaterial mm. Vår största och viktigaste tillgång är dock instruktörerna.

Historik
Föreningen bildades 1925 av ett gäng gymnastikintresserade. 17 november samma år startade första gymnastikövningarna på Stenhamre Folkskola. Antal deltagare var 23 damer och 40 herrar.Barngympan startade 1963 samtidigt som truppmärkesgymnastik för damer. 1968 började husmoders-, jazz- och motionsgymnastik och då infördes även musik på gymnastikpassen. Fram till 1985 kallades gymnastikformen motionsgymnastik. Fr o m 1986 tillkom nya trender som t.ex workout och under 1990-talet kom träningsformer som aerobic, step-up, spinning och bodypump.