Lägesuppdatering, Gymmix Ljusdal

Publicerat den

Våra pass för barn och äldre fortsätter vara pausade (gäller Bamsegympa, Parkour, Medelgympa och Sega Gubbar). Tillsvidare fortsätter vi med den övriga träningen.

Vi vill påminna våra medlemmar om att hålla er hemma vid symtom, att hålla avstånd till varandra, att vara noggrann med handhygien både före och efter träning samt använda er av handspriten som finns på plats.

Gymmix Ljusdals styrelse följer bevakningen av händelseutvecklingen av Covid-19 och frågan om hur vi ska hantera den i relation till den verksamhet vi för. Vårt mål är att upprätthålla verksamheten så normalt som möjligt utifrån de råd och restriktioner som finns men ändå säkra våra instruktörers och medlemmars hälsa. Vi uppmanar alla till försiktighet och medmänsklig hänsyn genom att vara extra noga med handhygienen och att stanna hemma från träning om man är sjuk.

Regeringen har uppdaterat sina riktlinjer om att arrangemang med fler än 50 deltagare ska begränsas. Då antalet på våra träningspass är mindre än så gör vi bedömningen att vår verksamhet kan fortgå som vanligt tills dess att det eventuellt kommer nya riktlinjer från våra myndigheter.

I övrigt gäller detta:
• Stanna hemma om du har symptom.
Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symptom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet, och såväl instruktörer som deltagare i vår verksamhet. Håll dig hemma om du har symptom från luftvägarna, feber eller hosta.
• Håll god handhygien!
Det bästa sättet att inte föra smittan vidare är att hålla god handhygien och tvätta dina händer ofta och noga, i minst 20 sekunder!
• Hur smittar viruset?
I nuläget vet vi att coronavirus sprids genom nära kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Om du behöver hosta eller nysa, ta hänsyn till de i din omgivning och gör det i armvecket och tvätta/sprita händerna därefter om du har möjlighet.
• Hur sjuk blir man?
De allra flesta som smittas blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig självt, men vissa drabbas av allvarligare sjukdom som lunginflammation. Det är svårt att jämföra en helt ny sjukdom, exempelvis covid-19, med säsongsinfluensa. Sammanfattningsvis kan man säga utifrån vad vi vet idag, att de liknar varandra i att båda hos en andel av de sjuka kan ge en mycket allvarlig sjukdom. Därför måste vi hjälpas åt och visa hänsyn mot varandra och de som befinner sig i riskgruppen att bli allvarligt sjuk.

All fakta är taget från folkhälsomyndighetens hemsida. Den hittar du här:
https://www.folkhalsomyndigheten.se

Kontakta telefonnummer 113 13 om du har allmänna frågor om Covid-19 samt 1177 Vårdguiden vid symptom eller misstanke om smitta i de fall du blivit exponerad för viruset.

Som medlem når du vår verksamhet via mail eller på Facebook och Instagram.
Med vänliga hälsningar,
Gymmix Ljusdal