Uppdatering om Inställda – Bamsegympa, Parkour, Medelgympa och Sega Gubbar

Publicerat den

Inställd gruppundervisning Gymmix Ljusdal

Vi fortsätta pausa : Bamsegympa, Parkour, Medelgympa och Sega Gubbar till den 5 April 2020.

All annan verksamhet pågår som vanligt tills vidare direktiv eventuellt kommer. Vi följer ständigt informationen kring läget som råder i Sverige. Vi uppmanar både våra medlemmar och våra ideella inom föreningen att följa de råd som finns för att minska risken för smittspridning av coronaviruset i samhället.

Folkhälsomyndigheten manar oss att vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom stanna hemma. Detta gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa eller inte.

Med detta i åtanke vill vi reservera oss för att det kommer uppstå situationer där vi eventuellt blir tvungna att ställa in pass med kort varsel. Vi ber därför er medlemmar att ha uppsikt på sociala medier och hemsida för information om eventuella inställda enskilda träningspass.

Gymmix Ljusdal