Inställda – Bamsegympa, Parkour, Medelgympa och Sega Gubbar

Publicerat den

Inställd gruppundervisning Gymmix Ljusdal

Vi i Gymmix Ljusdal har p.g.a. den tuffa situation vi befinner oss i beslutat att pausa all barnverksamhet samt de träningspass som riktar sig mot äldre. Detta berör Bamsegympa, Parkour, Medelgympa och Sega Gubbar fr.o.m. idag den 18 mars till den 29 mars.

All annan verksamhet pågår som vanligt tills vidare direktiv eventuellt kommer. Vi följer ständigt informationen kring läget som råder i Sverige. Vi uppmanar både våra medlemmar och våra ideella inom föreningen att följa de råd som finns för att minska risken för smittspridning av coronaviruset i samhället.

Folkhälsomyndigheten manar oss att vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom stanna hemma. Detta gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa eller inte.

Med detta i åtanke vill vi reservera oss för att det kommer uppstå situationer där vi eventuellt blir tvungna att ställa in pass med kort varsel. Vi ber därför er medlemmar att ha uppsikt på sociala medier och hemsida för information om eventuella inställda enskilda träningspass.

Gymmix Ljusdal