Information till dig som är Medlem i Gymmix Ljusdal

Publicerat den Uppdaterat den

Information till dig som är medlem i Gymmix Ljusdal

Här kommer information till dig som är medlem eller vårdnadshavare till medlem med anledning av Covid19-viruset som nu florerar i samhället.

Gymmix Ljusdals styrelse följer bevakningen av händelseutvecklingen och frågan om hur vi ska hantera den i relation till den verksamhet vi för. Vårt mål är att upprätthålla verksamheten så normalt som möjligt utifrån de råd och restriktioner som finns men ändå säkra våra instruktörers och medlemmars hälsa. Vi uppmanar alla till försiktighet och medmänsklig hänsyn genom att vara extra noga med handhygienen och att stanna hemma från träning om man är sjuk.

Vid händelseutveckling som väcker oro i samhället är det viktigt att agera utifrån korrekt och saklig information samt följa myndigheternas rekommendationer. Detta gör även vi för att hjälpa till att förhindra ryktesspridning och spekulationer samt inte dela osäker information.

Den 11/3 uppdaterade regeringen sina riktlinjer om att arrangemang med fler än 500 deltagare ska begränsas. Då antalet på våra träningspass är betydligt mindre än så gör vi bedömningen att vår verksamhet kan fortgå som vanligt tills dess att det eventuellt kommer nya riktlinjer från våra myndigheter.

I övrigt gäller detta:

 • Stanna hemma om du har symptom.
  Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symptom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet, och såväl instruktörer som deltagare i vår verksamhet. Håll dig hemma om du har symptom från luftvägarna, feber eller hosta.

 • Håll god handhygien!
  Det bästa sättet att inte föra smittan vidare är att hålla god handhygien och tvätta dina händer ofta och noga, i minst 20 sekunder!

 • När smittar viruset?
  Tillgänglig fakta visar att det nya coronaviruset smittar när patienten är sjuk och i samband med insjuknandet. Den kunskap och erfarenhet som vi har just nu visar också att personer inte smittar under inkubationstiden, det vill säga tidsrymden mellan smittotillfället och när sjukdomen bryter ut. Det finns en internationell samsyn att pandemin drivs av personer med symptom på sjukdom.

 • Hur smittar viruset?
  I nuläget vet vi att coronavirus sprids genom nära kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Om du behöver hosta eller nysa, ta hänsyn till de i din omgivning och gör det i armvecket och tvätta/ sprita händerna därefter om du har möjlighet.

 • Hur sjuk blir man?
  De allra flesta som smittas blir lindrigt sjuka med luftvägssymptom som går över av sig självt, men vissa drabbas av allvarligare sjukdom som lunginflammation. Det är svårt att jämföra en helt ny sjukdom, exempelvis covid-19, med säsongsinfluensa. Sammanfattningsvis kan man säga utifrån vad vi vet idag, att de liknar varandra i att båda hos en andel av de sjuka kan ge en mycket allvarlig sjukdom. Därför måste vi hjälpas åt och visa hänsyn mot varandra och de som befinner sig i riskgruppen att bli allvarligt sjuk.

All fakta är taget från folkhäsomyndighetens hemsida. Den hittar du här:
https://www.folkhalsomyndigheten.se

Kontakta telefonnummer 113 13 om du har allmänna frågor om Covid-19 samt 1177 Vårdguiden vid symptom eller misstanke om smitta i de fall du blivit exponerad för viruset.

Som medlem når du vår verksamhet via mail eller på Facebook och Instagram.

Med vänliga hälsningar,
Gymmix Ljusdal